Lyssna
Dela
Kontakt

Projekt för jobb och arbets­marknad

I Vetlanda kommun jobbar vi aktivt för att utvecklas framåt när det gäller kompetens­försörjning. Bland annat driver och deltar vi i olika projekt tillsammans med externa aktörer. Här kan du läsa mer om aktuella projekt.

Jobbresan

Ett samarbete mellan Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner som syftar till att underlätta för nyanlända kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Genom utbildningar, informationsträffar, coachning och praktikplatser ges deltagarna möjlighet att komma in i arbete eller till vidare studier. Projektet genomförs i omgångar där varje omgång är inriktad mot ett specfikt arbetsområde, som vård, städ och skola/förskola. Deltagarna i projektet anvisas av Arbetsförmedlingen.

Jobbresan är ett projekt som finansieras av ESF, Europeiska socialfonden. Projektet startade 2018 och pågår under tre år.

Projektledare och kontakt är Rachel Cameron-Strickland och Martina Eriksson.

esf logga

Mitt Småland

Projektet riktar sig mot akademiker och handlar om att tydliggöra vad regionen som helhet har att erbjuda genom att peka på utvecklings­möjligheterna inom arbetsliv, boende, samhällsservice och upplevelser. Målet är att såväl små- och medelstora företag samt offentliga arbetsgivare ska få bättre förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning och därmed kunna fortsätta att verka och utvecklas i regionen.

Inom ramarna för projektet har åtgärder identifierats som ska höja attraktiviteten. Det handlar bland annat om ökad tydlighet och mer fokus på digitala lösningar i kommunikationen med talanger och mer strukturerat stöd till medflyttare som partners och barn. Talangerna ska också kunna få stöd i att räkna på hur en flytt till regionen kan vara ”lönsam” trots att löneläget är lägre än i storstäderna. Det handlar också om att skapa en samlad marknadsföring för regionens totala jobbutbud och ett Regional Talents House som ska vara en mötesplats för talanger och företag.

Projektet är ett samarbete mellan Vetlanda, Eksjö, Sävsjö, Hultsfred och Uppvidinge kommuner samt Region Jönköpings län tillsammans med delar av näringslivet.

Projektledare och kontakt är Marie Öhman.

regionala utvecklingsfonden logga
logga regionen

Ett gott liv utan gränser

En förstudie till ett landsbygdsprojekt inom ramarna för Leader Linné som startades i september 2019 och pågår under ett år.

Förstudien är ett samarbete mellan Vetlanda, Sävsjö och Växjö kommuner och berör orterna Landsbro, Myresjö, Bäckaby, Ramkvilla, Stockaryd, Rörvik, Lammhult och Braås med omnejd. Målet är en levande landsbygd där människor vill stanna kvar och dit fler vill flytta genom att jobba med ambassadörer som brinner för landsbygden och genom att matcha jobb med boende.

I förstudien undersöks boendemöjligheter, samhällsservice, rörelse- och transportmönster, näringsliv och befolkningsstruktur.

Projektledare och kontakt är Elin Bexell.

esf

Kontakt