Lyssna
Dela
Kontakt

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen kring rekrytering och kompetens

Hur fångar vi talangerna och hur får vi människor att förstå att kommunjobb är kul? Det är två av knäckfrågorna när det handlar om vår kompetensförsörjning. Genom nytänk och samarbete har vi kommit en bra bit på vägen, men nu växlar vi upp arbetet ytterligare.

Pierre Thorell, Marie Öhman, Sara Pannwitz

"Glöm inte att skriva något om värdeorden; glädje och mod. Och tillsammans. Det är ju så vi jobbar hela tiden” säger rekryterare Marie Öhman, här tillsammans med kollegan Sara Pannwitz och biträdande HR-chef Pierre Thorell.

Rekrytering är en prioriterad fråga för oss i Vetlanda kommun och nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utveckla det arbetet framåt. För ganska snart tre år sedan bildade vi ett kompetens­center, en del av HR-avdelningen som samlar rekryterare och bemanningsenhet. I nära samarbete med framför allt kommunikations­avdelningen har kompetens­center jobbat hårt för att nå ut till nya målgrupper och för att fler ska få upp ögonen för vad Vetlanda kommun har att erbjuda som arbets­givare och arbets­plats.

Det handlar om att lyfta verk­samheter och medarbetare via artiklar och filmer, nå igenom bruset på sociala medier och inte minst att finnas med i eller skapa olika samman­hang som innebär kontakter nya potentiella medarbetare, vilket kan vara allt från speed­rekrytering till mässor.

– Många tror att kommunen är mossig och tråkig, vilket ofta beror på att man egentligen inte vet vilka möjligheter som finns och vilken enorm bredd av yrken vi har. Det är något vi vill ändra på, kommun­jobb är ju kul, säger Marie Öhman.

"Det funkar"

Hon är en av rekryterarna och har tillsammans med kollegan Sara Pannwitz huvud­ansvar för att representera Vetlanda kommun i olika mässor och event samt att hitta och skapa nya kontaktytor. Två kreativa idésprutor som gärna tänker och testar nytt. Under pandemin har mycket av verksamheten blivit digital, vilket också inneburit nya arenor att möta talanger. Nyligen lyftes Vetlanda fram som ett av två goda exempel bland mindre kommuner som lyckats nå ut till besökarna på ett bra sätt i en nationell, digital rekryterings­mässa.

– Det är förstås kul att få ett kvitto på att det vi gör fungerar. Det ger oss också blodad tand att jobba vidare, säger Sara.

Ny tjänst blir motor

Pierre Thorell, biträdande HR-chef i Vetlanda kommun, menar att de kraft­tag som gjorts placerat Vetlanda kommun i ett helt nytt läge och gett bättre förut­sättningar att vara med och hävda sig i konkurrensen om kompetensen.

– Nu är det dags att höja ambitionsnivån ytterligare och ta nästa steg i ut­vecklingen, säger han.

Som ett led i detta är kompetens­center på gång att rekrytera en ny medarbetare som ska jobba strategiskt och långsiktigt med tyngd­punkt på projekt­utveckling.

– Tjänsten kommer att vara en motor i arbetet genom att hålla ihop och driva utvecklingen framåt och samtidigt bidra med nytänk och kreativitet för att vi tillsammans ska kunna fortsätta attrahera nya medarbetare, säger Pierre.

Utbildning och helhetslösningar

Nytänk är ett av Vetlanda kommuns mål och en viktig del i kompetens­centers arbete. Genom att tänka brett och inte vara rädd för att prova nya vägar bidrar gänget till bilden av en attraktiv kommun. Bland annat finns planer på att satsa på olika former av kompetens­förstärkning ur ett arbetsgivar­perspektiv så att ut­bildningar och kurser kan skräddar­sys efter lokala behov och förutsättningar. Man vill också jobba närmare näringsliv och föreningar för att kunna skapa helhets­erbjudande för människor när det gäller jobb och boende för att locka nya invånare till kommunen.

– Nationellt behövs närmare en halv miljon nya medarbetare i offentlig sektor de närmaste åren, det är viktigt att vi håller oss framme och verkligen visar varför man ska välja Vetlanda kommun, säger Pierre.

Kontakt

Pierre Thorell

Bitr HR-chef
Telefon: 0383-971 67
pierre.thorell@vetlanda.se