Lyssna
Dela
Kontakt

Rektorer uppskattar variationen i vardagen

Att vara rektor är att utmana sig själv och att möta varje elev utifrån just hans eller hennes förutsättningar. Men det är framför allt att vara med och påverka människors framtid.

Åsa Wernersson-Thor, Helen Sjöberg och Jacob Freij

Åsa Wernersson-Thor, Helen Sjöberg och Jacob Freij är tre av totalt 16 rektorer inom grundskolan i Vetlanda kommun.

Helen Sjöberg, Jacob Freij och Åsa Wernersson-Thor jobbar alla som rektorer inom grund­skolan i Vetlanda kommun. Helen på Landsbro skola F-6 medan Jacob och Åsa delar rektorskapet för Withala­skolan, som just nu genomgår en förändring för att inom några år bli centralortens enda högstadie­skola.

Det är ett väldigt varierande jobb. Det gäller att ha struktur, men man måste samtidigt vara beredd på att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Men det är också det som gör det så roligt, säger Helen och får medhåll av både Jacob och Åsa.

De har olika bakgrund och olika lång erfarenhet av rektors­yrket, men en gemensam utgångs­punkt: de brinner för skol­utveckling och att ge sina elever möjligheter att lyckas.

Vägen dit kan vara krokig och se ut på olika sätt, det handlar inte bara om hur jag agerar som ledare utan även om samarbetet med bland annat pedagoger, vårdnadshavare, andra special­kompetenser och rektors­kollegor, säger Jacob Freij.

Tar hjälp av varandra

Tillsammans med övriga grundskole­rektorer ingår Helen, Åsa och Jacob i grundskolans lednings­grupp. Efter en omorganisation som nyligen genomförts är de totalt 16 rektorer.

Det är en bra blandning av människor; unga, äldre, kvinnor, män. Vi är många nya, men det finns även rektorer som jobbat länge. Vi har ett väldigt bra utbyte av varandra, säger Åsa.

Händer det något så finns det fler att ta stöd och hjälp av, det blir att man lyfter luren till olika personer i olika frågor. Jag upplever att det är ett väldigt bjussigt klimat, det finns inga dumma frågor, säger Helen.

Rektorerna ingår även i mindre lednings­grupper, exempelvis finns det en separat grupp för högstadie­rektorerna, där det finns möjlighet att lyfta mer verksamhets­nära frågor.

Stor frihet

Vad är då fördelarna med att jobba som rektor i just Vetlanda kommun? Helen, Åsa och Jacob behöver inte tänka länge.

Man har goda medarbetare! Behörigheten är god och personalen är väldigt engagerad. Dessutom har vi stor frihet att styra förbättrings­arbetet utifrån våra egna skolors behov, säger Helen och får medhåll av Åsa och Jacob.

En väl utbyggd elevhälso­organisation med specialist­kompetenser att ta hjälp av vid olika elev­ärenden lyfts också fram som en trygghet, liksom övriga stöd­funktioner inom andra delar av kommunen som exempelvis HR, kommunikation, ekonomi och lokal­frågor.

Man behöver inte vara expert på allt, säger de.

Trion uppskattar också att Vetlanda kommun som arbets­givare uppmuntrar till kompetens­utveckling.

Det är verkligen något man satsar på. Jag har kunnat läsa fristående kurser och när arbetet tillåtit även kunnat göra vissa moment på arbetstid, säger Jacob som nyligen tog en magister­examen i pedagogiskt förbättrings­arbete.

Hållbart ledarskap

I och med omorganisationen har rektorerna fått mindre ansvars­områden med färre medarbetare, vilket varit uppskattat av många.

Det finns en tanke kring och ett arbete för ett hållbart ledarskap, där uppdraget ska vara lagom. För mig har omorganisationen varit ett stort plus, jag kan finnas på plats och nu finns det möjlighet till de där informella, spontana mötena som jag som rektor gärna vill ha, säger Helen som från att ha ansvarat för två skolor nu är rektor för en.

Just att vara ute i den egna verksamheten, hänga med eleverna och skapa relationer är en del av kärnan i uppdraget menar Helen, Jacob och Åsa.

Man måste gilla att möta människor; olika människor med olika behov och i olika situationer. Skolan är ju ett tvärsnitt av samhället, det är faktiskt ganska häftigt. Och utmanande. Det gäller att vara så äkta man kan, säger Jacob.

Kontakt